CZYSZCZENIE BETONU, USUWANIE BETONU,KUCIE BETONU, ANTYKOROZJA

Firma „SUPERBAU” wykonuje usługi HYDROBLASTINGU ORAZ HYDROMONIUTORINGU na potrzeby przemysłu i budownictwa w tym także dla budownictwa drogowego. W zakres tych usług wchodzi:
   -    usuwanie mleczka cementowego
   -    czyszczenie betonu
   -    czyszczenie konstrukcji żelbetowych
   -    kucie betonu
   -    usuwane betonu
   -    odsłanianie zbrojenia
   -    szorstkowanie betonu
   -    antykorozja
   -    cięcie betonu

Firma „SUPERBAU” za pomocą urządzeń najnowszej generacji do HYDROBLASTINGU I HYDROMONNITORINGU jest w stanie usunąć beton z konstrukcji żelbetowych z pozostawieniem zbrojenia. Następnie z pomocą nowoczesnej chemii budowlanej zabezpieczamy antykorozyjnie stalowe elementy. Za pomocą wysokowydajnych agregatów do zapraw wykonujemy reprofilację całej konstrukcji.

Należy pamiętać że czyszczenie i usuwanie betonu za pomocą urządzeń do HYDROBLASTINGU wytwarzających ultra wysokie ciśnienia wody do 3000 bar, nie powoduje uszkodzeń otaczającej infrastruktury i elementów stalowych będących częścią konstrukcji. Zaletą technologii HYDROBLASTINGU jest bardzo duża wydajność w zakresie usuwania betonu. Dla przykładu wydajność jednej pompy Hydroblastingowej o mocy 500 KM dorównuje pracy 12 młotów pneumatycznych.

Główne zalety systemu HYDROBLASTINGU w zakresie czyszczenia, usuwania, kucia i cięcia betonu to:
   -    eliminacja hałasu
   -    eliminacja pyłów
   -    brak wibracji powodujących mikrouszkodzenia w strukturze betonu
   -    pełne oczyszczenie elementów stalowych konstrukcji ze rdzy i kamienia
   -    bardzo dobra przyczepność powierzchni betonu umożliwiająca doskonałe
        warunki do połączeń mechanicznych.

Stanisław Świtalski - tel. 726 942 401 | Artur Ślusarczyk - tel. 603 514 845
Powered by Quick.Cms | design: Zakładanie stron | Info o Cookies |