CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH

Firma SUPERBAU aplikując na terenie całego kraju izolacje przemysłowe składające się z systemu polimoczników w zbiornikach technologicznych. Bardzo dużą wagę przywiązuje do właściwego przygotowania powierzchni betonu lub stali.

W nowych zbiornikach betonowych przygotowanie powierzchni polega na zdjęciu mleczka cementowego co przy metodzie HYDROBLASTIGU zapewnia dużą skuteczność i niespotykaną dotychczas szybkość wykonywanych prac. Mając na uwadze fakt że izolowane przez firmę „SUPERBAU” zbiorniki przemysłowe mają często łączną powierzchnię powyżej 10 tys m. kw. to wydajność metody HYDROBLASTINGU jest niezwykle istotna.

W przypadku usuwania starych powłok izolacyjnych zbiorników na które często składają się membrany poliuretanowe lub epoksydowe, istotne jest ultra wysokie ciśnienie robocze naszych urządzeń. Czyszczenie zbiorników za pomocą metod HYDRDYNAMICZNYCH oparte jest na właściwościach podanego pod ciśnieniem 3000 bar strumienia wody. Tak podany strumień wody wytwarza nadciśnienie które odrywa usuwaną warstwę od podłoża. Za pomocą pistoletów wyposażonych w TURBODYSZE odrywane są nawet najtrwalsze osady lub ciężkie zabrudzenia technologiczne.
Bardzo istotne jest dla firmy „SUPERBAU” bezpieczeństwo pracy podczas czyszczenia zbiorników przemysłowych. Nasza firma stosuje wszelki dostępne metody, mające zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i otoczeniu.

Nasze usługi wykonujemy na terenie całego kraju oraz za granicą.

Stanisław Świtalski - tel. 726 942 401 | Artur Ślusarczyk - tel. 603 514 845
Powered by Quick.Cms | design: Zakładanie stron | Info o Cookies |